ÚVOD 
  NABÍDKA 
  INFORMACE 
  KONTAKT 
  E-SHOP 
OTTO ZELLER
Kostnická 765
530 06 Pardubice
Tel.: +420 777 220 259
E-mail: obchod@zeller-reklama.cz

VYMEZENÍ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
SOUČASNOU LEGISLATIVOU

Podle §25 odst.1, písm.t ZDP musí reklamní a propagační předmět splňovat tyto náležitosti:

 • je opatřen obchodní firmou nebo ochranou známkou poskytovatele předmětu
 • je opatřen názvem propagovaného zboží nebo služby
 • hodnota bez DPH nepřesahuje 500,- Kč
 • není s výjímkou "tichého vína" předmětem spotřební daně
  (tichým vínem se rozumí víno, které není vínem šumivým)
   

JAK NA VÝBĚR REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ?

Při samotném výběru reklamních předmětů je třeba vzít v úvahu několik důležitých hledisek:

 • komu je reklamní předmět určen? (kdo je tzv. cílovou skupinou)
 • k jakému účelu bude sloužit? (posílení prestiže firmy, přilákání dalších zákazníků)
 • jaké poselství má přenášet? (ponese pouze Vaše logo nebo i kontaktní údaje)
 • zvolit menší množství dražších předmětů nebo větší množství levnějších?
 • jak jej budeme distribuovat? (osobní předání, poštou či jiným dopravcem)
 • jaký finanční obnos jsme ochotni za reklamní předmět zaplatit?
   

DRUHY REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

Reklamní předměty lze podle účelu následného použití rozdělit do několika skupin:

 • rozdávací reklamní předměty (veletrhy, propagační akce ...)
 • promotion reklamní předměty (při zavádění nového výrobku na trh... cíl upoutat)
 • reklamní dárky - jsou v podstatě veškeré drobnější dárkové předměty, kterými někomu (zákazníkovi, klientovi, návštěvníkovi...) děkujeme za jeho zájem
 • reklamní dárky pro spolupracovníky
 • reklamní dárky manažerské
 • reklamní dárky výroční
 • reklamní dárky omluvné
 • reklamní předměty soutěžní a sponzorské...
 
Jen takový obchod lze považovat za dobrý, jsou-li po jeho realizaci spokojeny všechny zúčastněné strany.